Ordförande – Anders Källner

Ledamot – Henrik Zetterholm

Ledamot – Ingvar Jansson

Ledamot – Unni Ekberg

Ledamot – Anders Kullgren

 

Verksamhetsledare – Tomas Lind