Även i år kunde vi ha ett givande årsmöte, med gäster. Vi fick bland annat ta del av Fam Udiljaks situation, då Felicia under ett par år stått under behandling för sin leukemi.

Både Felicia och hennes föräldrar gav konkreta exempel på vad föreningen projekt 322 betyder för just de, samt hur de upplevt tiden, då Felicia hade det som tuffast.

Nu är det en liten liten bit på vägen kvar, men vi hoppas så klart att allt ordnar sig till det bästa.

Musikunderhållning av Susili Jansson var självklart ett gott inslag i årsmötet.

Under veckans gång har vi också fått ta emot pengar från två organisationer.

Dels Kvinnobäckens kvinnoförening i Jönköping och Screwcancer i Kungälv.

Det är vi så klart tacksamma över och vi lovar att pengarna kommer bli väl förvaltade i föreningens verksamhet.

Det känns gott att vi kan hjälpa de familjer också som finns på lokalnivå inom Jönköpings län också.

Styrelseledarmöterna är de samma som tidigare.

Anders Källner Ordförande/kassör, Henrik Zetterholm, Ingvar Jansson, Camilla Hallén och Gustav Arnell.

Som verksamhetsledare vill jag tacka er alla för erat engagemang i föreningen och hoppas att ni även vill vara med oss under årets gång också på olika sätt.

Vid Pennan Tomas Lind