Under internationella barncancermånaden har vi även idiella organisationer som känner för föreningen projekt 322.

Söndagen den 10/9 är det Gudstjänst i Equmeniakyrkan i Motala.

Där predikar Eva-marie Brännström om temat ”medmänniskan” och det passar ju bra med det arbete föreningen jobbar med.

Ni möter även Anders Källner och Tomas Lind som ska berätta om föreningens verksamhet, samt en

Mötesledare är Lena Lundin och kantor är Anita Johansson.

kollekt tas upp vid kyrkfikat.

Varmt välkomna till Equmeniakyrkan i Motala kl11.00 Söndagen den 10/9