Söndagen den 15 mars höll Föreningen årsmöte i Equmeniakyrkans nya lokaler på Furuvik Motala. Ordförande Anders Källner ledde förhandlingarna och årsberättelsen berättade om ett år 2019 som på många sätt varit fantastiskt. Verksamheten har kunnat fortsätta under verksamhetsledare Tomas Linds ledning, dels med insatser på de sjukhus vi samarbetar med men också en hel del uppmuntran direkt till våra ”hjältar” och deras familjer. Därtill har året varit ett fantastiskt insamligsår som kröntes med en stor insamlingsgala på Knistad Herrgård, Skövde, varvid personal på herrgården tillsammans med artister ställde upp gratis och ett stort överskott tillfördes föreningens verksamhet.
På årsmötes omvaldes styrelseledamöterna Henrik Zetterholm, Vaggeryd, Ingvar Jansson Motala och Anders Källner Jönköping. Men vi fick också tillfälle att nyvälja ytterligare två ledamöter. Unni Ekenberg, Jönköping, som jobbat i Golfvärlden, senast just på Knista Herrgårds golfanläggning, men som nu blivit knuten till Eksjö Golfklubb. Anders Kullgren, Bankeryd, som genom egen verksamhet med bl.a. godisbutik och i övrigt stort kontaktnät med företagare i trakten. De nya ledamöterna tillför ny stor kontaktyta och med sina personligheter kommer att tillföra många nya initiativ till föreningen. De hälsas varmt välkomna till styrelsen.
Anders Källner