Stöd
Projekt 322

Med din hjälp kan vi komma ännu ett steg närmare vår vision –
stötta och underlätta livet för cancersjuka barn och deras familjer.
Swishnummer: 123 502 0664, eller bankgironummer: 812-9256.

Tack för din gåva!
Vi är glada och tacksamma över att du stödjer vår verksamhet. Alla bidrag är betydande för vårt fortsatta arbete med att ge stöd till drabbade barn och familjer.